Picl

VOLGEND JAAR ONZE FRATERHUISCOLLEGA WORDEN?

Je wilt je als projectie- of kassamedewerker vrijwillig inzetten voor Filmtheater Fraterhuis?  Van harte welkom!

 

Ons filmtheater is een onafhankelijke stichting met ruim 130 medewerkers. Enthousiaste mensen die zich inzetten voor de filmcultuur in Zwolle en de regio.

Binnen het Fraterhuis zijn medewerkers ondermeer actief in de werkgroepen kassa, projectie en divers. De taken in de laatste werkgroep betreffen bijvoorbeeld de (Vrienden)administratie, opleidingen, speciale projecten zoals de buitenfilm, technisch onderhoud, schoonmaak en jeugdfilm.

 

In 2018 is er weer plek als :

PROJECTEUR (v); éénmaal in de twee weken een dagdeel in het weekend (vrijdag t/m zondag) 

KASSAMEDEWERKER (m) ; éénmaal in de twee weken een dagdeel.

 

De opleiding is doordeweeks, bij voorkeur overdag, maar in overleg kan hiervan afgeweken worden.

 

PROJECTIE & KASSA

Als projecteur doe je meer dan alleen de film aan- of uitzetten en als kassamedewerker doe je meer dan alleen kaartjes verkopen. Passie voor film of (digitale) techniek is een goed begin, maar er komt gelukkig meer bij kijken.

 

" ... de medewerkers zorgen ervoor dat bezoekers zich welkom weten en een fijne tijd in ons filmtheater hebben. Ze hebben een dienstverlenende instelling, zijn gastgericht en bezitten voldoende technische vaardigheden om op kwalitatief hoog niveau een filmvoorstelling te verzorgen. Medewerkers kunnen flexibel inspelen op veranderende situaties, zijn empathisch en proactief naar zowel gasten als collega's ... "

 

TEAM

Medewerkers worden projecteur of kassamedewerker om vele redenen, maar betrokkenheid is er altijd een van. Betrokkenheid is ook het uitgangspunt van onze stijl van werken: naar ons publiek en naar elkaar als collega's. Als medewerker verzorg je nooit alleen een filmvoorstelling maar altijd in een team. Je zorgt dat je samen het overzicht houdt, je blijft in contact met elkaar en weet elkaar te vinden. 

 

" ... niet lullen, maar poetsen en film kijken doe je maar een andere keer ... "

 

OPLEIDING

We beginnen met de basistraining van enkele dagdelen door één van de opleiders. Filmtechniek of kassatechniek, logistiek en gastheer/vrouwschap staan centraal. Hierna doe je mee in het rooster met alle rechten en plichten die daarbij horen. Je hebt als aspirant dezelfde verantwoordelijkheid als de gediplomeerde collega's met wie je samenwerkt. In het begin overleggen we over extra draaimomenten (één tot twee dagdelen per week) om snel routine op te doen. 

Na enkele weken bespreek je met de opleidingscoördinator de vier aanvullende modules: veiligheid - logistiek & organisatie - calamiteiten - bijzondere omstandigheden. Je aspirantperiode wordt afgesloten met een examen. Uiterlijk binnen zes maanden.

 

" ... enthousiasme staat voorop en we blijven oefenen ... " 

 

INZET 

We vertrouwen erop dat je minimaal twee jaar blijft, maar we hopen natuurlijk op een langere periode. Binnen het Fraterhuis kun je altijd wisselen van werkgroep of je inzetten voor een (tijdelijk) team t.b.v. een speciaal project zoals de buitenfilms. Je standaardinzet betreft een frequentie van minimaal een dagdeel per 14 dagen. Als aspirant is de frequentie van je inzet hoger om zo snel mogelijk ervaring op te doen. Je kent het basisrooster en kun je een keer niet, dan zorg je zelf voor vervanging. Soms verzorgen we extra voorstellingen in ons filmtheater. Het gaat dan veelal om scholen, verhuur of besloten voorstellingen zoals voorpremières. Hierbij doen we dan een beroep op de verschillende teams om de bezetting met elkaar te organiseren.

 

" ... vrijwillig is niet vrijblijvend ... "

 

SAMENWERKEN

Ook binnen het Fraterhuis kan er iets misgaan. Een onregelmatigheid of een functioneringsprobleem. Vaak is dat pragmatisch op te lossen door het onderling bespreekbaar te maken. Soms is dat niet zo, aarzel dan niet om contact op te nemen met de coördinatoren of de directeur.

 

" ... overleg is het halve werk en verplaats je in de bezoeker èn je collega's ... "

 

RUIMTES 

Je bent als projecteur en kassamedewerker tijdens je dienst volledig verantwoordelijk voor diverse Fraterhuisruimtes in het CELEKWARTIER: filmfoyer, kantoren, toiletten, keuken, kelder, filmzalen (ROOSDORPZAAL en MANEGEZAAL), projectiecabine, kassabalie etc.

 

" ... er komt heel wat bij kijken en opgeruimd staat netjes... "

 

CALAMITEITEN 

Een calamiteit doet zich altijd onverwacht voor en kan groot of klein zijn. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij de tijd tussen constatering en professionele hulp overbruggen. Die laat nooit lang op zich wachten. De bedrijfshulpverlening (BHV) wordt intern en extern gecoördineerd door onze technisch medewerker. Soms betreft het een ongeval of een stroomuitval, maar ook agressie of klachten komen voorbij.

 

" ... geen paniek en logisch nadenken mag ... "

 

GENIETEN

Tot slot wensen we je, na een succesvol verlopen wederzijdse sollicitatie en aspirantperiode. veel plezier als aanstaande nieuwe medewerker van Filmtheater Fraterhuis. Het is een prachtige plek om je steentje aan bij te dragen.