Afdrukken
Categorie: Informatie
Hits: 37713

  

MISSIE

Stichting Filmtheater Fraterhuis wil een bijdrage leveren aan het maatschappelijk, politiek en cultureel bewustwordingsproces door het voor een zo breed mogelijk publiek vertonen van films en ander audiovisueel werk. (oprichtingsakte 17 oktober 1979)

 

VISIE

 

BESTUUR & DIRECTIE

Per 1 januari 2021:

de heer Henk van Gerner (voorzitter), mevrouw Astrid Schulting (secretaris), de heer Peter van Kaam (penningmeester) en mevrouw Henriëtte Boerhof (directeur).

 

TEAM FRATERHUIS

 

VRIENDEN

 

ZAKELIJKE VRIENDEN, FONDSEN & SUBSIDIËNTEN, BEGUNSTIGERS & SCHENKERS

PROGRAMMERING  
  • De programmering van Filmtheater Fraterhuis heeft een stabiele en bewezen succesvolle mix ontwikkeld van publieksfilms en artistieke films.
  • De publieksfilm beschouwen we als kansrijk met het oog op bezoekersaantallen, is herkenbaar voor bezoekers met belangstelling voor cultuur en is sterk aanbod gestuurd. De artistieke film daarentegen is minder aanbodgestuurd, bereikt niet op voorhand een groot potentieel publiek en laat ruimte voor experiment en filmkunst.
  • Landelijke filmpremières hebben een prominente en vaste plek in het reguliere aanbod verworven met de hierbij behorende bovenregionale uitstraling.
  • De unieke investering van het Fraterhuis in SONY 4K-vertoningsapparatuur geeft bijzondere kansen aan de programmering. Met de (3D)films in deze messcherpe 4K-dimensie heeft het Fraterhuis landelijke aantrekkingskracht.

 

KENCIJFERS 2019 (2020 = niet representatief in verband met 1,5 meter maatregelen en gedwongen sluiting)

 

 

 

2019

Verkochte kaarten

 

73.103

Aantal voorstellingen

  

2.541

Aantal evenementen

    

269

Aantal Vrienden

 

3.916